Het KID Fonds wil de zorg voor kinderen met een primaire immuundeficiëntie (PID) verbeteren door:

  • de ziekte meer bekend te maken bij de eerstelijnsgezondheidszorg, met het oog op een tijdige diagnose

  • informatie op maat aan te bieden aan de patiëntjes, hun ouders en hun bredere omgeving

  • wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen dat bijdraagt tot de kennis van de meer dan 250 verschillende PID’s

Het Fonds werd opgericht in april 2014 door Prof. Dr. Isabelle Meyts van de afdeling kinderimmuundeficiënties van het UZ Leuven, in samenwerking met de rector en de algemeen beheerder van de KU Leuven. Het Fonds maakt deel uit van het Leuvens Universiteitsfonds.

Nieuws

Dag van de Zorg vandaag.
Daarom dit verhaal van Toon Tellegen.
Over dappere mieren en zorgende eekhoorns.
Voor alle KIDs met PID en hun mama's en papa's, broers en zussen, oma's en opa's en vele warme mantelzorgers.
Een verhaaltje voor jullie dus.
Vol bewondering.

Toen de eekhoorn op een ochtend wakker werd lag er een brief voor zijn deur.

Beste eekhoorn,
Ik ben ziek.
Mier

De eekhoorn kamde zijn haar, waste zijn oren en holde naar buiten, de beuk af, het bos door naar het huis van de mier.
De mier lag op zijn bed, onder een zwart deken, met een kussen onder zijn hoofd, en keek ernstig naar zijn plafond.

‘Heb je mijn brief ontvangen?’ vroeg hij, toen de eekhoorn binnenkwam.
‘Ja,’ zei de eekhoorn.
‘Ik ben ziek,’ zei de mier.
De eekhoorn zweeg en knikte. De mier draaide zich op zijn zij, met zijn rug naar de kamer.
Het was een mooie dag. Zonlicht stroomde de kamer in.
‘Waar ben je ziek?’ vroeg de eekhoorn.
‘Overal,’ zei de mier. Hij keek naar de muur.
‘Is het ernstig?’
‘Nogal,’ zei de mier. ‘Ik mankeer iets.’ Hij draaide zijn hoofd weer naar de kamer toe. ‘Daarom heb ik je geschreven.’
‘O,’ zei de eekhoorn. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen. En hij wist ook niet wat ziek was, of iets mankeren.
‘Zal ik iets doen?’ vroeg hij.
‘Nou…’ zei de mier. ‘Je zou iets kunnen zeggen om mij beter te maken.’
‘Wat dan?’
‘Je zòu kunnen zeggen dat ik dapper ben.’
‘Ben je dat dan?’
De mier zweeg even en antwoordde toen: ‘Nou… een beetje dapper ben ik wel. Maar ik bedoel dat jij het moet zeggen.’
‘Je bent dapper,’ zei de eekhoorn.
‘Ja…’ zei de mier, ‘dat is wel goed… maar je moet het anders zeggen… ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen…’ Hij keek daarbij heel ongelukkig en ziek.
Toen zei de eekhoorn, uit de grond van zijn hart: ‘Je bent dapper, mier, heel heel dapper.’
‘Ach…’ zei de mier en hij glimlachte bescheiden onder zijn deken op het bed in de hoek van de kamer. ‘Dat valt wel mee…’

De eekhoorn zweeg en ging op een krukje naast de mier zitten.
Af en toe vroeg de mier hem om even zijn hoofd te schudden van verbazing en nog eens te zeggen dat hij, de mier, heel dapper was.
Verder vroeg hij hem om suikerkorrels te raspen, honingraten te malen en room te stampen en alles op een bord te scheppen en naast het bed op de grond te zetten.
Zo ging de dag voorbij.
Aan het eind van de middag zei de mier: ‘Ik mankeer al bijna niets meer.’
De eekhoorn keek hem opgetogen aan en raspte nog wat suikerkorrels en mengde die met zoete gelei. Daar aten zij samen van.

Daarna ging de eekhoorn naar huis.
Peinzend liep hij door het schemerige bos en dacht erover na hoe het zou voelen als je iets mankeerde. Maar hij kon zich dat niet voorstellen.
En vol bewondering voor de mier klom hij de beuk ik, naar boven, naar zijn huis.

(uit ‘Na aan het hart. Dierenverhalen vol vriendschap’ van Toon Tellegen)
... Klik voor meerKlik voor minder

sponsors in de kijker